Bezbednost i Ambulanta

Bezbednost
 
● Naši tim lideri su zaduženi 00-24h za kampere.
● Spasioci i treneri su uvek prisutni na bazenu, plaži i svim ostalim sportskim aktivnostima.
● Svaka sekcija kampa ima svog noćnog čuvara, koji zajedno sa kamperima i ostalim zaposlenima u Skouras kampu obezbeđuju celodnevnu bezbednost za kampere.
 
Ambulanta
 
● Kamp ima svoju opremljenu ambulantu koja radi non stop.
● U ambulanti rade dva doktora, dve medicinske sestre i vozač u slučaju hitnog slučaja.
● Naša ambulanta ima potpisan ugovor sa dve bolnice, u Kasandi i Mudanji. Za ozbiljnije slučajeve se odlazi u Poligiros ili Solun.