Στο πρόγραμμα υπάρχει κάθε μέρα θάλασσα;

Answer: 

Ναι, εάν φυσικά το επιτρέπει ο καιρός. Το καθημερινό πρόγραμμα της θάλασσας πραγματοποιείται εναλλάξ, τη μία το μέρα πρωί και την άλλη το απόγευμα.

Ελληνικά