Οι ομαδάρχες είναι αγόρια ή κορίτσια;

Answer: 

Στην πλειοψηφία τους, οι ομαδάρχες μας είναι κορίτσια όμως υπάρχουν και κάποια αγόρια.

Ελληνικά