Δύο φίλοι/αδέρφια διαφορετικής ηλικίας μπορούν να είναι στο ίδιο σπιτάκι;

Answer: 

Στην κατασκήνωση τα παιδιά χωρίζονται σε σπιτάκια-ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους. Για αυτό το λόγο δεν μπορούν να είναι μαζί δυο παιδιά διαφορετικής ηλικίας καθώς αυτό  θα επηρέαζε τη συνοχή και λειτουργία της ομάδας. Στο τέλος της περιόδου, κάθε παιδί θα έχει καταφέρει να δημιουργήσει τους δικούς τους φίλους και την δική του ξεχωριστή εμπειρία, έχοντας διατηρήσει φυσικά επικοινωνία με τον φίλο/αδερφό του.

Ελληνικά