ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

Σήμερα ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πατήστε ΕΔΩ

 

Υποβολή ένστασης

Αναρτήθηκαν σήμερα, 24.05.2018, τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018. Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 25.05.2018 μέχρι την 30.05.2018 και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 31.05.2017 και ώρα 14:00. 

Εφόσον εγκρίθηκε η αίτησή σας, ΔΕΝ χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Την ημέρα που θα παραλάβουμε το παιδί (στο σημείο συνάντησης των λεωφορείων ή στην κατασκήνωση) πρέπει να έχετε μαζί σας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου γονέα

-Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας δικαιούχου γονέα

-Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας παιδιού