Έναρξη αιτήσεων προσωπικού

Ξεκινά η περίοδος των αιτήσεων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν σχετικές πληροφορίες στην ενότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.