Αποτελέσματα ΟΑΕΔ 2017

Σήμερα ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα "Δωρεάν κατασκήνωση"

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πατήστε ΕΔΩ

 

Υποβολή ένστασης

Αναρτήθηκαν σήμερα, 18.05.2017, τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017. Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 19.05.2017 μέχρι την 23.05.2017 και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 24.05.2017 και ώρα 14:00. 

Εφόσον εγκρίθηκε η αίτησή σας, ΔΕΝ χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.