Πρόγραμμα υποψηφίων εκτός Θεσσαλονίκης & Γ' λυκείου

Πρόγραμμα σεμιναρίων 2015 - Εκτός Θεσσαλονίκης ή / και Γ' λυκείου 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους υποψήφιους ομαδάρχες και τα στελέχη που κατοικούν εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης ή/ και φοιτούν στην Γ' λυκείου.

Πρέπει να έρθετε σε ένα από τα τρία σεμινάρια.


Tα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο της κατασκήνωσης, στη Θεσσαλονίκη.

Πρέπει να φτάσετε στο γραφείο μέσα μέσα στο παρακάτω χρονικό διάστημα:11:00 - 16:00.

Για να δηλώστε ημέρα και συγκεκριμένη ώρα που θα έρθετε παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα.

Όσοι υποψήφιοι (εκτός Θεσσαλονίκης ή/ και Γ' λυκείου) υπήρξαν ομαδάρχες/στελέχη ή προπονητές στην κατασκήνωσή μας το 2015, ΔΕΝ χρειάζεται να έρθουν στο σεμινάριο!!!!

 Δήλωσε σεμινάριο

 

Η παρουσία σε ένα από τα τρία σεμινάρια είναι υποχρεωτική.  Ωστόσο, η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος θα γίνει δεκτός.

Επιπλέον πληροφορίες

Προκειμένου να ισχύσει η αίτησή σας πρέπει να φέρετε στο γραφείο μας ένα πιστοποιητικό υγείας.

Το πιστοποιητικό υγείας πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο (2016)  και όχι νωρίτερα καθώς έχει εξάμηνη ισχύ.

Μπορεί να εκδοθεί από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.

Το πιστοποιητικό (πρωτότυπο και όχι φωτοτυπία) πρέπει να το προσκομίσετε στο γραφείο μας έως τις 15 Απριλίου 2016!

 

Ημερομηνία Ημέρα  Ώρες Περιγραφή 
02.04.2015 Σάββατο 11:00 - 20:00 Σεμινάριο Εκτός Θεσσαλονίκης και Γ' λυκείου
26.03.2016 Μεγάλη Τρίτη 11:00 - 20:00 Σεμινάριο Εκτός Θεσσαλονίκης και Γ' λυκείου
27.04.2016 Μεγάλη Τετάρτη 11:00 - 20:00 Σεμινάριο Εκτός Θεσσαλονίκης και Γ' λυκείου
Τα πρακτικά σεμινάρια είναι προαιρετικά. Δείτε το πρόγραμμα των σεμιναρίων (για υποψήφιους Θεσσαλονίκης) για τιν πλήρη κύκλο σεμιναρίων.