Organizacija

Kamp svake godine posećuju deca 6-16 godina koja su podeljena u različite sekcije. Sekcije su: Panorama, Pefkorama, Atlorama, Ksilorama,
Kentrorama, Vilidž i Trenorama.
 
Deca su podeljena u sobe na osnovu pola, godina, njihovih drugara i programa koji prate u kampu.
 
Hijerarhija
 
Tim lider: Tim lideri su zaduženi za jedan ili dva bungalova u kojima ima po 8-10 kampera. Njihova dužnost je da ceo dan vode računa o deci, da ih motivišu i svojim ponašanjem i učešćem u aktivnostima budu primer svima. Tim lideri prolaze selekciju, obuku i specijalne treninge pre nego što dođu u kamp.
 
Grup lideri: Grup lideri su zaduženi za obučavanje i nadgledanje 4-5 tim lidera i njihovih grupa.
 
Lideri sekcije: Lideri sekcije su zaduženi za dobro funkcionisanje celokupne sekcije i zaduženi za nadgledanje svih u toj sekciji.
 
Šef: Šef je zadužen za generalno funkcionisanje kampa i svih sekcija.