Χρονικά διαστήματα

Χρονικά διαστήματα 2020:

*Τα φετινά διαστήματα ενδέχεται να τροποποιηθούν σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση σχετικά με τη λειτουργία των κατασκηνώσεων.

Περίοδος 15 ημερών  
1) 05.07 - 19.07.2020  
2) 19.07 - 02.08.2020  
3) 02.08 - 16.08.2020  
4) 16.08 - 30.08.2020  
   

 

Τα παιδιά μπορούν να έρθουν δωρεάν στην κατασκήνωση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω ενός από τους συμβεβλημένους ασφαλιστικούς φορείς

2) Μέσω του προγράμματος "Δωρεάν κατασκήνωση" του ΟΑΕΔ.

Επισκεφθείτε την ενότητα Κράτηση θέσης / Δωρεάν κατασκήνωση για να δείτε λεπτομέρειες.