Δωρεάν κατασκήνωση

Τα παιδιά μπορούν να έρθουν δωρεάν στην κατασκήνωση με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω ενός από τα συμβεβλημένα ασφαλιστικά ταμεία

2) Μέσω του προγράμματος "Δωρεάν κατασκήνωση" του ΟΑΕΔ.

Χρονικά διαστήματα 2017:

Περίοδος 22 ημερών Περίοδος 15 ημερών
1) 24.06 - 16.07.2017 1) 18.06 - 02.07.2017
2) 16.07 - 07.08.2017 2) 02.07 - 16.07.2017
3) 07.08 - 29.08.2017 3) 16.07 - 30.07.2017
  4) 30.07 - 13.08.2017
  5) 07.08 - 21.08.2017
  6) 13.08 - 27.08.2017


Συμβεβλημένα ασφαλιστικά ταμεία:

Τα παιδιά  μπορούν να έρθουν ΔΩΡΕΑΝ στην κατασκήνωση αν ο πατέρας ή η μητέρα ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες.

 • Ε.Τ.Α.Α. Τομέας: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ(ΤΣΑΥ)
 • E..Τ.Α.Α. Τομέας : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ)
 • E.Τ.Α.Α. Τομέας : ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
 • E.Τ.Α.Α. Τομέας: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
 • O.Α.Ε.Ε. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
 • Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)
 • I.Κ.Α. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι ιατροί)
 • Ι.Κ.Α. – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)
 • Ο.Α.Ε.Δ. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
 • Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Τομέας: ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 • Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Ο.Τ.Ε. , Ο.Σ.Ε.,  ΕΛΤΑ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)
 • Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Δ.Ε.Η. – ΔΕΔΔΗΕ - ΑΔΜΗΕ
 • Ο.Λ.Θ. (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης)
 • Ο.Λ.Π. (Οργανισμός Λιμένος Πειραιά)
 • ΕΔΟΕΑΠ Δημοσιογράφοι (με συμμετοχή γονέα)
 • ΟΓΑ (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Υπάλληλοι)
 • ΤΠΔ Δικηγόροι (με συμμετοχή γονέα)
 • Ο.Α.Σ.Θ.
 • ΓΕΝ Αξιωματικών Ναυτικού
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – Ν.Α.Τ. (Ναυτικοί)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ALPHA BANK)
 • Τ.Α.Π.Ι.Τ. : Γ’ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΕΜ (Μετάλλου)
 • ΟΑΕΕ - ΤΑΝΠΥ
 • TΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 • Ε.Υ.Α.Θ. , ΕΥΔΑΠ
 • Ε.Κ.Β.Α.Α.-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.
 • ΑΜΣΤΕΛ
 • Ο.Λ.Μ.Ε. (Με κλήρωση)
 • ΟΕΕ (Εργαζόμενοι στην Εργατική Εστία)
 • Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ*:

Δήμους, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, συνεταιρισμούς , συλλόγους, συνδέσμους. Για τις παραπάνω κατηγορίες παρέχεται έκπτωση στην τιμή της κατασκήνωσης  κατόπιν αιτήματος του συλλόγου, φροντιστηρίου κλπ.  

 


Ανανεώνεται το πρόγραμμα Δωρεάν κατασκήνωση του ΟΑΕΔ για το 2016!
 

Ποια είναι τα κριτήρια του 2016;
Το πρόγραμμα καλύπτει όσους έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2014 μέχρι 26.000,00 €

 

ΚΑΙ να ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:

α. Είναι εργαζόμενοι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έτος 2015 πενήντα (50) ημέρες ή

β. Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες.

γ. Άνεργοι, οι οποίοι έλαβαν επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 50 ημέρες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

δ. Εργαζόμενες με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έλαβαν άδεια ή επίδομα μητρότητας τουλάχιστον 50 ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 

Το πρόγραμμα καλύπτει τη διαμονή στην κατασκήνωση για 15 ημέρες.

Τα παιδιά πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01.01.2000 έως 14.06.2010.

Προθεσμία αιτήσεων 2016:
Μπορείτε να κάνετε αίτηση έως  
4 Μάιου 2016 και ώρα 23:59!

Ποια είναι η διαδικασία: 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, θα πρέπει να περιμένετε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Η λίστα με τους δικαιούχους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, το www.oaed.gr

Κράτηση θέσης στην κατασκήνωσή μας:
Καλέστε στο γραφείο μας και κάνετε κράτηση για ένα από τα διαθέσιμα διαστήματα. Όταν εγκριθεί η αίτησή σας, θα σας δοθεί ένας μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός για κάθε παιδί, ο οποίος αποτελεί την "επιταγή διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις". Καλέστε μας ξανά για να μας δώσετε τον κωδικό αυτό.
 

 


Ξεκίνησαν την Τετάρτη στις 23/03 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για Δωρεάν Διαμονή Παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2016. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους, μέχρι τις 4 Μάιου 2016 και ώρα 23:59. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Για να υποβάλλεται την αίτησή σας πατήστε εδώ.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα βρείτε εδώ.

Πέρα από την ηλεκτρονική αίτηση στο oaed.gr, πρέπει να κρατήσετε θέση στην κατασκήνωσή μας για το διάστημα που επιθυμείτε τηλεφωνόντας στο γραφείο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στο 2310 82 86 86.


Εδώ θα βρείτε ανακοινώσεις που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία που καλύπτουν τη δαπάνη φιλοξενίας των παιδιών σας για τις κατασκηνώσεις.

Σημαντικό!

>Για να καλύψει το ταμείο τη δαπάνη φιλοξενίας του παιδιού σας στην κατασκήνωση δεν αρκεί μόνο η κράτηση θέσης για την περίοδο που επιθυμείτε στην κατασκήνωσή μας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το ασφαλιστικό σας ταμείο για να μάθετε τη διαδικασία εγγραφής του παιδιού σας εκεί. Είναι σημαντικό να μην χάσετε την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  που απαιτούνται. Ακόμα και αν έχετε κάνει κράτηση θέσης στην κατασκήνωση, εάν δεν προλάβετε την προθεσμία του ταμείου, δεν θα καλυφθεί η δαπάνη φιλοξενίας στην κατασκήνωση.

>Πέρα από τις ανακοινώσεις που θα γίνονται σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας μας, είναι καλό να επικοινωνήσετε οι ίδιοι με το ασφαλιστικό σας ταμείο.

Ανακοινώσεις

ΤΑΠΕΜ

Προθεσμία: 9/05/2016 έως 24/05/2016

Ανακοίνωση ΕΔΩ

Πληροφορίες ΕΔΩ

ΔΕΗ

Προθεσμία: 9/05/2016 έως 10/06/2016

Πληροφορίες ΕΔΩ