Χρονικά διαστήματα

Χρονικά διαστήματα 2019:

Περίοδος 22 ημερών Περίοδος 15 ημερών
1) 22.06 - 14.07.2019 1) 16.06 - 30.06.2019
2) 14.07 - 05.08.2019 2) 30.06 - 14.07.2019
3) 05.08 - 27.08.2019 3) 14.07 - 28.07.2019
  4) 05.08 - 19.08.2019
  5) 19.08 - 02.09.2018
   

 

Τα παιδιά μπορούν να έρθουν δωρεάν στην κατασκήνωση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω ενός από τους συμβεβλημένους ασφαλιστικούς φορείς

2) Μέσω του προγράμματος "Δωρεάν κατασκήνωση" του ΟΑΕΔ.

Επισκεφθείτε την ενότητα Κράτηση θέσης / Δωρεάν κατασκήνωση για να δείτε λεπτομέρειες.