Στίβος στην κατασκήνωσή

Τα αγωνίσματα του στίβου,

όπως πραγματοποιούνται στον νέο χώρο της κατασκήνωσης!