Η ψυχαγωγία στην κατασκήνωση

H ψυχαγωγία των παιδιών στην κατασκήνωση, εκτείνεται σε όλη την διάρκεια της ημέρας. Από την στιγμή που θα ξυπνήσουν το πρωί μέχρι που θα κοιμηθούν το βράδυ. Οποιαδήποτε δραστηριότητα του προγράμματος έχει σκοπό ψυχαγωγικό και φυσικά παιδαγωγικό. Έτσι εκτός από τις καθαρά ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως είναι η ζωγραφική, η χειροτεχνία, το θέατρο κ.α., οι άλλες δραστηριότητες της ημέρας - οι οποίες πιθανόν να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα - μπορούν να αποκτήσουν και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Αυτό εξαρτάται από την κατάρτιση και την ευστροφία των στελεχών και του ομαδάρχη, να μετατρέψουν το στρώσιμο του κρεβατιού ή την καθαριότητα του δωματίου σε παιχνίδι.

Με αυτόν τον τρόπο, όλες οι αρμοδιότητες μπορεί να αποκτήσουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα χωρίς να συρρικνωθεί ο παιδαγωγικός. Στα πλαίσια αυτά, τα παιδιά από το κάθε σπιτάκι, μπορούν να δημιουργήσουν μια κραυγή ή ένα τραγούδι. Πριν όμως αναφερθούμε στους ψυχαγωγικούς τομείς που μπορούν να οργανωθούν σε μια κατασκήνωση, θα πρέπει διακρίνουμε την ψυχαγωγία, κατά την διάρκεια μιας κατασκηνωτικής ημέρας, σε δραστηριότητες που γίνονται σε ανοικτό και κλειστό χώρο και σε δραστηριότητες που γίνονται υπό το φως της ημέρας και τις βραδινές ώρες. Ο χώρος και οι ώρες που πραγματοποιείται η κάθε δραστηριότητα υπαγορεύονται από την φύση της και τις προϋποθέσεις πραγματοπoίησής της.

 Πηγή: clubs.pathfinder.gr